Doelgroep

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek voor Volwassenen

DOELGROEP

De PEV opleiding psychodiagnostiek is gericht op clinici uit de praktijk ter specialisatie van hun psychodiagnostische kennis en vaardigheden.

 

Psychologen en orthopedagogen die actief zijn in de klinische praktijk (zelfstandig, in dienstverband of als vrijwilliger) en die een deskundigheid in de klinische psychodiagnostiek willen ontwikkelen die verder gaat dan wat in de master-opleiding geboden wordt.

 

Dit moet hen in staat stellen tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties.