Doelstelling

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek voor Volwassenen

DOELSTELLING

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, RIZIV, Ministerie van Sociale Voorzorg, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen,...), collega’s (psychiaters, psycho-therapeuten,...) of vanuit de cliënt zelf.

 

Bovendien wordt psychodiagnostiek in de laatste bepalingen omtrent de gezondheidszorgberoepen omschreven als een essentieel element van de beroepsuitoefening van zowel klinisch psychologen en orthopedagogen.

 

Naast de traditionele categoriale diagnostiek hanteren we in dit vernieuwde opzet een state-of-the-art theoretisch kader van transdiagnostische processen (RDOC, NHIM, 2015).