Onderwijsdoelstellingen en evolutie

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek voor Volwassenen

ONDERWIJSDOELSTELLINGEN EN EVOLUTIE

In alle onderdelen wordt competentiegericht, activerend en praktijkgericht gewerkt.

Verschillende onderdelen worden op elkaar afgestemd om continuteit te waarborgen, er is afwisseling in didactische methoden, en de nadruk ligt op interactie en persoonlijke groei.

 

Op het einde van elk opleidingsjaar wordt een persoonlijke evaluatie voorzien, waarbij wordt gekeken naar het leerproces van de deelnemers, de aandachtpunten en werkpunten die speciale aandacht moeten krijgen en de kwaliteit van het eindverslag.

 

Bij de eindevaluatie wordt stilgestaan bij het gehele leerproces op basis van de portfolio van de cursist (d.i. reflectieopdrachten na individuele/collectieve supervisie, logboek en feedback op eindverslagen).

Na elk jaar kan de cursist de opleiding als geheel evalueren en feedback geven aan het organiserend instituut, de opleiders als team en individueel.