Organisatie

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek voor Volwassenen

ORGANISATIE

De tweede vernieuwde editie van de PEV psychodiagnostiek start aan de Universiteit

Gent in het academiejaar: 2019-2020 en 2020-2021. Vervolgens wordt de opleiding

georganiseerd aan de KU Leuven in het academiejaar: 2021-2022 en 2022-2023.

In het acadamiejaar 2023-2024 en 2024-2025 wordt de editie georganiseerd door

de Vrije Universiteit Brussel.

 

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, namelijk:

 

* de faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van:

  • KU Leuven
  • UGent
  • VUB

 

* de beroepsverenigingen:

  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)