Programma

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek voor Volwassenen

PROGRAMMA

Het programma wordt gespreid over twee jaar en omvat in totaal 24 à 25 dagen van 7 cursusuren (meestal op vrijdag), waarvan minstens 6 collectieve supervisiedagen.

 

Bovendien volgen studenten minstens 10 uur individuele supervisie, en maken studenten 1 geïntegreerd eindverslag per academiejaar.

 

Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. dr. L. Claes (KU Leuven), Prof. Dr. I. Baetens (VUB), Prof. dr. M. Vandekerckhove (VUB), Prof. dr. C. Schotte (VUB), Prof. dr. R. De Raedt (UGent), dr. M. Schittekatte (UGent), en Prof. dr. J. Vereycken (KU Leuven, VVKP-BFP), die allen ook doceren. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

JAAR 1

Basismodule: De diagnostisch cyclus in de praktijk binnen een integratief kader, toegepaste psychometrie, handelingsgerichte diagnostiek, assessment van motivatie en hulpvraag, oordeelsfouten

 

Deel 1: Affectregulatie met o.m. angst en depressie, somatoforme stoornissen, eetstoornissen

 

Deel 2: Impulsregulatie met o.m. verslavingsproblemen, externaliserende problemen, norm-overschrijdend gedrag

 

Deel 3: Affiliatieregulatie met o.m. diagnostiek van gehechtheid en partner –en systeemdiagnostiek

 

Deel 4: Stressregulatie en coping o.m. posttraumatische stressstoornis, dissociatie, burn-out.

 

Supervisie: 5 individuele supervisie-uren en 3 collectieve supervisiedagen.

JAAR 2

Basismodule: Verslaggeving en deontologie (ethiek). Rapportering en cliëntfeedback.

 

Deel 1: Persoonlijkheidsdiagnostiek

 

Deel 2: Neurocognitieve stoornissen met o.m. autismespectrumstoornissen, psychose, dementie

 

Deel 3: Capita Selecta met o.m. diagnostiek bij verstandelijk beperkte personen, interculturele diagnostiek,

 

Supervisie: 5 individuele supervisie-uren en 3 collectieve supervisiedagen.