Programma

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek voor Volwassenen

PROGRAMMA

Het programma wordt gespreid over twee jaar en omvat in totaal 24 à 25 dagen van 7 cursusuren (meestal op vrijdag), waarvan minstens 6 collectieve supervisiedagen.

 

Bovendien volgen studenten minstens 5 uur individuele supervisie, en dient er één geïntegreerd eindverslag per academiejaar te worden gemaakt.

 

Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. Dr. L. Claes (VUB), Prof. Dr. I. Baetens (VUB), Prof. Dr. M. Vandekerckhove (VUB), Prof. Dr. C. Schotte (VUB), Prof. Dr. R. De Raedt (UGent), Dr. M. Schittekatte (UGent), en Dr. J. Vereycken, die allen ook doceren. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

JAAR 1

Basismodule: De diagnostische cyclus in de praktijk binnen een integratief kader,

toegepaste psychometrie, handelingsgerichte diagnostiek, assessment van motivatie en hulpvraag, oordeelsfouten.

 

Deel 1: Deontologie en verslaggeving.

 

Deel 2: Affectregulatie met o.m. angst en depressie, somatoforme stoornissen,

eetstoornissen.

 

Deel 3: Impulsregulatie met o.m. diagnostiek van gehechtheid en partner– en systeemdiagnostiek.

 

Deel 4: Stressregulatie en coping o.m. posttraumatische stressstoornis, dissociatie, burn-out.

 

Supervisie: 5 individuele supervisie-uren en 3 collectieve supervisiedagen.

JAAR 2

Basismodule: Cliëntfeedback (volgens principes therapeutische assessment).

 

Deel 1: Affiliatieregulatie van gehechtheid en partner- en systeemdiagnostiek,

persoonlijkheidsdiagnostiek.

 

Deel 2: Neurocognitieve stoornissen met o.m. autismespectrumstoornissen, psychose, dementie.

 

Deel 3: Capita Selecta met o.m. diagnostiek bij verstandelijk beperkte personen, interculturele diagnostiek.

 

Supervisie: 5 individuele supervisie-uren en 3 collectieve supervisiedagen.