Visie

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek voor Volwassenen

VISIE

De Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek, Optie Volwassenen, vertrekt vanuit de eigenheid van het denken en handelen van de diagnosticus als practitioner-scientist.

 

Ten eerste blijven we in onze opleiding zowel de descriptieve, categoriale als de dimensionele diagnostiek belangrijk vinden, maar wensen we tegelijk ook de nadruk te leggen op een meer functionele benadering van psychische problemen.

 

Dit betekent dat we de onderliggende ‘psycho-bio-sociale factoren’ in het psychisch functioneren van de cliënt als uitgangspunt nemen om naar de cliënt en zijn kwetsbaarheden en sterktes te kijken.

 

Ten tweede zal deze opleiding in belangrijke mate gestoeld zijn op de nieuwe wetenschappelijke inzichten in de onderliggende processen/mechanismen van psychische problemen, zoals beschreven in de RDoC-richtlijnen van het National Institute of Mental Health (NIMH) (Cuthbert & Insel, 2013). Het uitgangspunt van RDoC is een meta-visie omtrent psychische problemen waarbij men voorbijgaat aan louter descriptieve categoriale of dimensionele diagnostiek en waarbij men inzichten probeert te verwerven in onderliggende trans-diagnostische processen, met oog voor symptoomverschuivingen

en fluctuaties.

 

Ten slotte wordt in de PEV Klinische Psychodiagnostiek de brug gevormd tussen een state-of-the-art trans-diagnostische visie op psychische problemen, en bruikbare methodieken in de klinische praktijk. Er wordt informatie gegeven over de constructie, de selectie en de toepassing van meetinstrumenten om deze dimensies in kaart te brengen.

 

Dankzij een team van klinische experten vormen we een brug tussen wetenschappelijk inzichten en praktische toepasbaarheid. Ons docententeam is geselecteerd op basis van klinische expertise om de vertaalslag naar de klinische praktijk te ondersteunen.