Home

PEV Psychodiagnostiek

herstart in september 2023


Wij versterken uw evidence-based handelen op basis van state-of-the-art kennis en klinische expertise!

DOELSTELLING & DOELGROEP

De PEV Klinische Psychodiagnostiek Volwassenen is gericht op de verdieping van psychodiagnostische kennis en vaardigheden.


Lees meer

PROGRAMMA & ORGANISATIE

Het programma bestaat uit twee academiejaren en vindt tweejaarlijks plaats.


Lees meer

Inspirerend om je samen te verdiepen in de psychodiagnostiek


- PEV deelnemer 2021-2023

VISIE

De Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek vertrekt vanuit de eigenheid van het denken en handelen van de diagnosticus als scientist-practitioner.


Lees meer

KANDIDATUUR

Heeft u behoefte om uw vaardigheden als diagnosticus uit te breiden, gebruikmakend van uw eigen casussen?


Dan is deze PEV voor u!


Lees meer

Elke les zorgt ervoor dat ik mijn eigen werkmethode opnieuw in vraag stel, maar op de best mogelijke manier. Het inspireert me en moedigt me aan om te blijven bijleren en met nieuwe methodieken aan de slag te gaan!


- PEV deelnemer 2021-2023

Bent u op zoek naar de PEV Klinische Psychodiagnotiek bij kinderen? Klik hier.

Een Vlaamse interuniversitaire samenwerking tussenen in samenwerking met


Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
Belgische Federatie van Psychologen