Doelgroep

DOELGROEP

De PEV-opleiding psychodiagnostiek is gericht op de verdieping van

psychodiagnostische kennis en vaardigheden.


Klinisch psychologen en klinische orthopedagogen die actief zijn in de praktijk (zelfstandig, in dienstverband of als vrijwilliger) en die een deskundigheid in de klinische psychodiagnostiek willen ontwikkelen die verder gaat dan wat in de master-opleiding geboden wordt.


Dit moet hen in staat stellen tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar

klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties.

Bent u op zoek naar de PEV Klinische Psychodiagnostiek bij kinderen? Klik hier.