Onderwijsdoelstellingen en evolutie

ONDERWIJSDOELSTELLINGEN EN EVOLUTIE

In alle onderdelen wordt competentiegericht, activerend en praktijkgericht gewerkt.

Verschillende onderdelen worden op elkaar afgestemd om de continuïteit te waarborgen waarbij er een afwisseling is in didactische methoden en de nadruk ligt op interactie en persoonlijke groei.


Op het einde van elk opleidingsjaar wordt een persoonlijke evaluatie voorzien, waarbij er wordt gekeken naar het leerproces van de deelnemers, de aandachtpunten en de werkpunten die extra aandacht vereisen en de kwaliteit van het eindverslag.


Bij de eindevaluatie wordt stilgestaan bij het gehele leerproces op basis van de portfolio van de cursist (d.i. reflectieopdrachten na individuele/collectieve supervisie, logboek en feedback op eindverslagen).


Na elk jaar kan de cursist de opleiding als geheel evalueren en feedback geven aan het organiserend instituut, de opleiders als team en individueel.