Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 1. Inschrijvingsgeld

  Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500,- EUR per academiejaar. De opleiding volstrekt zich over twee academiejaren.

 2. Aantal deelnemers

  De opleiding gaat van start bij minimum 15 ingeschreven deelnemers en wordt beperkt tot maximaal 30 personen.

 3. Kandidatuur
  1. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor deze opleiding a.d.h.v. een schriftelijke kandidatuur (curriculum vitae, kopie diploma, motivatiebrief), in te dienen uiterlijk 17-05-2023 en gericht t.a.v. de coördinator (zie contact).
  2. Kandidaten worden door de stuurgroep gescreend, geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek o.b.v. de schriftelijke kandidatuur tegen 17-06-2023. Kandidaten ontvangen schriftelijk bericht (per mail) of ze toegelaten worden tot de opleiding. Op dat moment krijgen zij ook de instructies voor de inschrijving en voor de betaling van het inschrijvingsgeld.
  3. De kandidaat bevestigt zijn deelname a.d.h.v. het inschrijfformulier waarna de overeenkomst is gesloten. Dit ondertekend formulier wordt verstuurd per mail of per post t.a.v. de coördinator (zie contact). 

 4. Annulering door deelnemer
  1. Annulering dient zo snel mogelijk schriftelijk per post of e-mail te gebeuren, gericht t.a.v. de coördinator van de opleiding (zie contact). Bij schriftelijke annulering per post geldt de poststempel als annuleringsdatum, bij e-mail de verzenddatum.
  2. Bij annulering van een inschrijving blijft de deelnemer volgende kosten verschuldigd:
   1. Tot vijf weken voor aanvang van de opleiding: 50,- EUR (administratieve kost)
   2. Korter dan vijf weken voor aanvang van de opleiding: 2500,- EUR (totale inschrijvingsgeld)
  3. Indien de deelnemer de opleiding wenst te verplaatsen (bijv. een volgende cyclus) gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
  4. Indien de deelnemer in geval van overmacht annuleert voor aanvang van de opleiding worden geen annuleringskosten aangerekend. De deelnemer bericht de coördinator per mail of post voor aanvang van de opleiding met een kopie van de nodige attesten. Het volledige inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.

 5. Annulering door het opleidingsinstituut
  1. Bij onvoldoende deelnemers (min. 15) wordt de opleiding geannuleerd. Deelnemers worden hierover geïnformeerd voor aanvang van de opleiding. Het volledige inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.
  2. Het opleidingsinstituut heeft het recht om een vervangende docent in te zetten in geval dat een ingeplande docent is verhinderd.

 6. Betalingsvoorwaarden

  Het inschrijvingsgeld wordt in rekening gebracht d.m.v. een factuur. De factuur dient te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde termijn.