Doelstelling & doelgroep

DOELSTELLING

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties zoals bijvoorbeeld het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het RIZIV, het Ministerie van Sociale Voorzorg, de ziekenfondsen, het gerecht, de verzekeringen,..., psychiaters, psychotherapeuten,... of vanuit de cli├źnt zelf.


Bovendien wordt psychodiagnostiek in de laatste bepalingen omtrent de gezondheidszorgberoepen omschreven als een essentieel element van de beroepsuitoefening van zowel klinisch psychologen en pedagogen.


DOELGROEP


De PEV-opleiding psychodiagnostiek is gericht op de verdieping van psychodiagnostische kennis en vaardigheden. Deze opleiding richt zich tot psychodiagnistiek binnen de doelgroep van (jong)volwassenen en ouderen. 


Klinisch psychologen en klinische orthopedagogen die actief zijn in de praktijk (zelfstandig, in dienstverband of als vrijwilliger) en die een deskundigheid in de klinische psychodiagnostiek willen ontwikkelen die verder gaat dan wat in de masteropleiding wordt geboden.


Dit moet hen in staat stellen tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar

klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties.ONDERWIJSDOELSTELLINGEN

In alle onderdelen wordt competentiegericht, activerend en praktijkgericht gewerkt.

Verschillende onderdelen worden op elkaar afgestemd om de continuïteit te waarborgen waarbij er een afwisseling is in didactische methoden en de nadruk ligt op interactie en persoonlijke groei.


Op het einde van elk opleidingsjaar wordt een persoonlijke evaluatie voorzien, waarbij er wordt gekeken naar het leerproces van de deelnemers, de aandachtpunten en de werkpunten die extra aandacht vereisen en de kwaliteit van het eindverslag.


Bij de eindevaluatie wordt stilgestaan bij het gehele leerproces op basis van de portfolio van de cursist (d.i. reflectieopdrachten na individuele/collectieve supervisie, logboek en feedback op eindverslagen).


Na elk jaar kan de cursist de opleiding als geheel evalueren en feedback geven aan het organiserend instituut, de opleiders als team en individueel.