Doelstelling

DOELSTELLING

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties zoals bijvoorbeeld het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het RIZIV, het Ministerie van Sociale Voorzorg, de ziekenfondsen, het gerecht, de verzekeringen,..., psychiaters, psychotherapeuten,... of vanuit de cliƫnt zelf.


Bovendien wordt psychodiagnostiek in de laatste bepalingen omtrent de gezondheidszorgberoepen omschreven als een essentieel element van de beroepsuitoefening van zowel klinisch psychologen en pedagogen.