Programma

PROGRAMMA

Het programma wordt gespreid over twee jaar en omvat in totaal 24 à 25 dagen van 7 cursusuren (meestal op vrijdag), waarvan minstens 6 collectieve supervisiedagen.


Bovendien volgen studenten minstens 10 uur individuele supervisie, en dient er één geïntegreerd eindverslag per academiejaar te worden gemaakt.


Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. dr. L. Claes (KU Leuven), Prof. dr. I. Baetens (VUB), Prof. dr. G. Rossi (VUB), Prof. dr. C. Schotte (VUB), Prof. dr. R. De Raedt (UGent), dr. M. Schittekatte (UGent), en dr. J. Vereycken (KU Leuven, VVKP-BFP), die allen ook doceren. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

JAAR 1

Basismodule: De diagnostische cyclus in de praktijk binnen een integratief kader,

toegepaste psychometrie, handelingsgerichte diagnostiek, assessment van motivatie en hulpvraag, oordeelsfouten, online assessment, ethiek.


Deel 1: Stressregulatie en coping met o.m. burn-out, posttraumatische stressstoornis, dissociatie.


Deel 2:  Impulsregulatie met o.m. verslavingsproblemen, externaliserende problemen, normoverschrijdend gedrag.


Deel 3: Affectregulatie met o.m. angst en depressie, somatische-symptoom- en verwante stoornissen,

eetstoornissen.Supervisie: 5 individuele supervisie-uren en 3 collectieve supervisiedagen.

JAAR 2

Basismodule: Rapportering en cliëntfeedback (volgens principes therapeutische assessment).


Deel 4: Affiliatieregulatie met o.m. diagnostiek van gehechtheid en partner- en systeemdiagnostiek.


Deel 5:  Persoonlijkheidsdiagnostiek.


Deel 6: Neurocognitieve processen bij o.m. autismespectrumstoornissen, psychose, dementie.


Deel 7: Capita Selecta met o.m.  interculturele diagnostiek en intelligentieonderzoek.Supervisie: 5 individuele supervisie-uren en 3 collectieve supervisiedagen.