Programma & organisatie

PROGRAMMA

Het programma wordt gespreid over twee jaar en omvat in totaal 24 dagen van 7 cursusuren (op vrijdag), waarvan minstens 6 collectieve supervisiedagen.


Bovendien volgen studenten minstens 10 uur individuele supervisie, en dient er één geïntegreerd eindverslag per academiejaar te worden gemaakt.


*Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. dr. I. Baetens (VUB), Prof. dr. L. Claes (KU Leuven), dr. J. Vereycken (KU Leuven, VVKP-BFP), dr. Mark Schittekatte (UGent), Prof. dr. K. Hoorelbeke (UGent), Prof. dr. G. Rossi (VUB), dr. E. Pauwels (VUB, AZT), , die allen ook doceren. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

JAAR 1

Introductie: De diagnostische cyclus in de praktijk binnen een integratief kader,

toegepaste psychometrie, handelingsgerichte diagnostiek, assessment van motivatie en hulpvraag.


Basismodule: Het psychodiagnostisch verslag en deontologie/ethiek. 


Basismodule: Oordeelsfouten en digitale diagnostiek of online assessment. 


Deel 1: Stressregulatie en coping met o.m. burn-out, posttraumatische stressstoornis, dissociatie.


Deel 2:  Impulsregulatie met o.m. verslavingsproblemen, externaliserende problemen, normoverschrijdend gedrag, psychopathie.


Deel 3: Affectregulatie met o.m. angst en depressie, somatische-symptoom- en verwante stoornissen, eetstoornissen.
JAAR 2

Basismodule: Rapportering en cliëntfeedback (volgens principes therapeutische assessment).


Basismodule: Diagnostiek in de ambulante praktijk.


Deel 4: Affiliatieregulatie met o.m. diagnostiek van gehechtheid en partner- en systeemdiagnostiek.


Deel 5:  Persoonlijkheidsdiagnostiek bij volwassenen en ouderen.


Deel 6: Neurocognitieve processen bij o.m. autismespectrumstoornissen, psychose, neurodegeneratieve aandoeningen.


Deel 7: Capita Selecta met o.m.  interculturele diagnostiek en intelligentieonderzoek.
+ supervisie: 10 individuele supervisie-uren + 6 collectieve supervisiedagen

Organisatie

Waar en wanneer?


De opleiding vindt plaats gedurende twee academiejaren en op de volgende locaties:

- 2023-2025: VUB

- 2025-2027: UGent

- 2027-2029: KU Leuven


De inhoud van de opleiding wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, namelijk:


* de faculteiten Psychologie en Educatie-/Pedagogische Wetenschappen van:

- KU Leuven

- UGent

- VUB(pen-voerende instelling)


* de beroepsverenigingen:

- Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

- Belgische Federatie van Psychologen (BFP)