Visie

VISIE

De Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek, Optie Volwassenen, vertrekt vanuit de eigenheid van het denken en handelen van de diagnosticus als scientist-practitioner.


Ten eerste, blijven we in onze opleiding zowel de descriptieve, categoriale als de dimensionele diagnostiek belangrijk vinden, maar wensen we tegelijkertijd ook de nadruk te leggen op een meer functionele benadering van psychische problemen.

Dit betekent dat we de onderliggende ‘psycho-bio-sociale factoren’ in het psychisch functioneren van de cliënt als uitgangspunt nemen om naar de cliënt en zijn kwetsbaarheden en sterktes te kijken.


Ten tweede, is deze opleiding in belangrijke mate gebaseerd op de nieuwe wetenschappelijke inzichten in de onderliggende processen/mechanismen van psychische  problemen, zoals beschreven is de RDoC-richtlijnen van het National Institute of Mental Health (NIHM) (Cuthbert & Insel, 2013). Het uitgangspunt van RDoC is een meta-visie omtrent psychische problemen waarbij men voorbij gaat aan een louter descriptieve categoriale of dimensionele diagnostiek en waarbij men inzichten probeert te verwerven in onderliggende trans-diagnostische processen, met oog voor symptoomverschuivingen en fluctuaties.


Ten slotte, wordt in de PEV Klinische Psychodiagnostiek de brug gevormd tussen een state-of-the-art trans-diagnostische visie op psychische problemen, en bruikbare methodieken in de klinische praktijk. Er wordt informatie gegeven over de constructie, de selectie en de toepassing van meetinstrumenten om deze dimensies in kaart te brengen.