Kandidaatstelling

Hoe kandidaat stellen?

Belangstellenden dienen vóór 17 mei 2023 hun schriftelijke kandidatuur naar de coördinator te mailen met vermelding “PEV Klinische psychodiagnostiek volwassenen”, samen met een curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van het diploma.De stuurgroep zal de kandidaturen doornemen en u vervolgens uitnodigen voor een kort digitaal gesprek. Dit gesprek heeft als doel om wederzijdse verwachtingen af te stemmen, opdat u ten volle kan genieten van het aanbod.


Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 30 personen per opleidingscyclus. Een minimum aantal inschrijvingen van 15 personen is een voorwaarde voor de opstart van de opleiding.


Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding moet men voldoen aan volgende voorwaarden:


Master in de Psychologie of in de Educatie/-Pedagogische wetenschappen/ afgestudeerden binnen richting Klinische psychologie, Gezondheidspsychologie of Orthopedagogiek;


OF


Professioneel werkzaam zijn in een klinische setting met een psychodiagnostisch mandaat.


De opleiding staat ook open voor pas afgestudeerden en mensen zonder diagnostisch mandaat op voorwaarde dat zij de mogelijkheid tot praktijkervaring hebben (eventueel als vrijwilliger).
Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500 euro per academiejaar.


Op dit ogenblik is het bekomen van financiële ondersteuning d.m.v. KMO-portefeuille, Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof onder voorbehoud. Zodra meer info gekend, zal u deze kunnen lezen via deze website. Financieel

Getuigschrift 

Deze opleiding leidt tot een getuigschrift van een permanente vorming, waarop de drie partners van het samenwerkingsverband vermeld staan.


Het wordt uitgereikt door de organiserende universiteit in dat jaar.